Φίλτρο Νερού Κάτω Πάγκου Doulton HIP με Βρυσάκι & Ultracarb

Φίλτρο Νερού Κάτω Πάγκου Doulton HIP με Βρυσάκι & Ultracarb