Φίλτρο Νερού Κάτω Πάγκου Doulton HIP Duo | made in UK

Φίλτρο Νερού Κάτω Πάγκου Doulton HIP Duo | made in UK